Lavabo Dương Bàn Cao Cấp Mạ Vàng LV-580

3.080.000 đ