Lavabo Dương Bàn Cao Cấp Mạ Vàng LV-802

3.200.000 đ