Lavabo Dương Bàn Cao Cấp Mạ Vàng LV-804

2.730.000 đ